12 Reasons You Shouldn't Invest in odwierty pod pompy ciepła

Wytwórnia Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex korporacja z o. o. korporacja komandytowa istnieje na sektorze budowlanym i funkcjonuje stale od 30 lat jako następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989.

Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna przy regionie marka, która działa aktywnie w swojej branży.

Od samego początku własnej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych na szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O rozmiarze działalności firmy świadczą realizacje takich inwestycji jak: struktura kolektorów deszczowych i higienicznych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w męczących warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia, wykwalifikowana kadrę pracowników oraz sprzęt techniczny niezbędny do prowadzenia robót, a wszystkie prace wykonujemy zgodnie ze sztuka budowlana, najnowsza wiedza techniczna, normami i obowiązującymi przepisami.

Dzięki zdobytemu poznaniu zapewniamy wysoka jakość i niezawodność świadczonych usług, jakie możliwości potwierdzamy udzielaniem gwarancji w wykonane prace oraz otrzymanymi referencjami. Jesteśmy partnerem, jakiego cechuje profesjonalizm, kompleksowe usługi, elastyczność, kreatywność oraz umiejętność dostosowania się do wymagań klienta, a co za tym idzie, zdolność sprostania najwyższym wymaganiom.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do współpracy wraz z nasza firma, opartej w wspólnym realizowaniu projektów. Mamy nadzieje, ze przedstawiona podaż zaowocuje podjęciem wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podstawowym profilem funkcjonowania są roboty instalacyjno-inżynieryjne, polegające na kompleksowym wykonawstwie:

– Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne, kanalizacyjne i deszczowe oraz ciepłociągi c. o.,

– Oczyszczalnie, przepompownie i tłocznie ścieków, tłocznia przpompownia ścieków wuko czyszczie kanalizacjizgrzewanie rur peprzewierty przeciskiroboty drogoweroboty lodowate

– Stacje wodociągowe i uzdatnianie wody,

– Odwodnienia http://www.thefreedictionary.com/przewiert sterowany wgłębne wykopów igłofiltrami i igłostudniami

– Przewierty i przeciski kretem i wiertnicą HWP pod drogami i torami kolejowymi,

– Roboty drogowe,

– Zmechanizowane roboty lodowate.

Budujemy sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z przyłączami (przy kanalikami) wraz z materiałów takich jak

PVC, PEHD, PE RC, hydranty, zasuwy, zawory z żeliwo sferoidalne, studnie, włazy, goliki, wpusty, systemy grawitacyjne i ciśnieniowe, ogólnospławne, deszczowe i sanitarne, przepompownie ścieków, przydomowe oczyszczalnie, tłocznie, kamionka, programy grawitacyjne i ciśnieniowe, przepompownie, podczyszczalnie.

Ponadto firma wdrożyła komputery oraz świadczy pomoce budowlane polegające na:

– kompleksowe przewierty sterowane horyzontalne HDD pod drogami, zbiornikami wodnymi i innymi przeszkodami w terenie średnica do 500 mm,

– roboty asfaltowe, nawierzchnie asfaltowe na małą i średnią skalę,

– drogi, dojazdy, parkingi, place z kostki brukowej, płyt drogowych, krawężniki, obrzeża,

– podbudowy,

– alternacji gruntu,

– transport urobki, ziemi, kruszywa, humusu autami samowyładowczymi (wywrotka)

– pomoce koparką,

image

– usługi koparko-ładowarką,

– usługi ciągnik rolniczy z ładowacz czołowym TUR lub pługiem śnieżnym,

– zgrzewanie rur PE do średnicy fi. 500 mm,

– odbiór wozem beczką asenizacyjną,

– ciśnieniowe polerowanie i udrażnianie kanalizacji WUKO,

– usługi kopanie fundamentów, wyburzenia i inne roboty budowlane,

– wykopy poniżej zbiorniki i inne cele podziemne,

– wykopy poniżej sieci wodociągowe,

– wykopy pod sieci kanalizacyjne i elektryczne,

– kopanie poniżej szamba, oczyszczalnie biologiczne,

– niwelacja gruntu,

– skarpowanie oraz hałdowanie, szalunki obodowy dystemowe głębokie wykopy ekwipunek

– zdejmowanie warstwy humusowej,

– korytowanie dróg,

– zasypki ław fundamentowych,

– rozbiórki i wyburzenia,

– odśnieżanie,

– usuwanie awarii wod-kan,

Dbamy o metodyczną wymianę i bieżące koszty utrzymania parku maszynowego. Inwestujemy w nowe jednostki sprzętowo-transportowe. Polski sprzęt jest nowoczesny i wydajny.

Sprzęt firmy ZRII HYDROPEX:

– Koparki kołowe Liebherr: A918 Compact, A916, A904, A-900, A-314, A-312 oraz koparka firmy Atlas. Wszystkie dostosowane do roboty jako dźwigi i spycharki. Firma posiada ich kilka

– Koparko-ładowarki JCB

– Wiertnica horyzontalna Tracto-technik Grundodrill 15 xp TAT

image

– Samochody ciężarowe skrzyniowe samowyładowcze: MAN

– Samochód ciężarowy VOLVO FH13 wraz przyczepą tandem SCHMITZ,

– Samochody dostawcze: Citroen Jumper i Berlingów, Renault Master

– Ciągniki rolnicze: Ursus i Zetor 140CL Forterra (TUR, pług śnieżny) z przyczepami,

– Recykler do asfaltu – Bagela,

– Batalii okołkowane do gruntów spoistych firmy Wacker i Rammax

– Walce do asfaltu firmy Ammann,

– Zagęszczarki wibracyjne płytowe: Wacker, Ammann, Honda,

– Ubijaki stopowe: Wacker, Weber, Amman, Bomag.,

– Szalunki – obudowy systemowe wykopów Emunds + Staudinger Extra KT; Płyta dolna: wys. 2, sześć m wraz z nadstawkami do gł. 5, 12 m, maksymalna szerokość wykopu: 4, 5 m. Uniwersalna długość zabudowy wykopu na 100mb przy głębokości 5, 5m,

– Piły do cięcia asfaltu i żelbetonu: Honda, Wacker, Husqvarna,

– Agregaty prądotwórcze: Honda i Eisemann P 9000, Stanley, FOGO,

– Pompowe agregaty igłofiltrowe spalinowe (ciche) i elektryczne wraz z instalacją igłofiltrową,

– Elektryczne i spalinowe pompy do odwadniania wykopów itp. firmy Wacker,

– Wiertnice poziome HWP do przewiertów pod drogami i torami kolejowymi,

– Wyekwipowania do przebić pod drogami i torami kolejowymi (kret),

– Zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe do rur PE Kamitech i Novatech,

– Wóz beczka asenizacyjna 10000 l z funkcją WUKU 80 mb, sieci wodno kanalizacyjnesieci wod kan pracy zimne zagęszcznie walec

Zapraszamy do kontaktu i kooperacji.

Definicje naszych usług

Sieć wodociągowa to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.

Przyłączem wodociągowym nazywamy odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej w ulicy. Sieć taka może być stworzona z rury PE albo z innych materiałów. Na ogół jest to trójnik siodłowy z tzw. nawiertką, innymi słowy specjalnym urządzeniem do przewiercenia głównej rury wodociągowej. Aż do nawiertki od razu przymocowuje się zasuwę wodociągową. Po nawierceniu przewodu zasuwa towarzyszy do natychmiastowego odcięcia napływu wody. Zasuwę należy zamontować na stabilnym i równym podłożu, najlepiej betonowym bądź podmurówce. Zasuwa posiada trzpień przedłużony wyprowadzony do stopnia przyszłego gruntu i zakończony nasadą do klucza. Nasada taka schowana jest przy żeliwnej skrzynce umieszczonej najczęściej w chodniku lub w trawniku. Lokalizację skrzynki umożliwiają specjalne tabliczki umieszczone dzięki najbliższym budynku, a przypadku jego braku na słupku obok zasuwy.

Minimalna odległość przyłącza wodociągowego od odmiennych sieci i urządzeń wynosi:

1, 5m od kanalizacji i gazu,

1, 0m od słupów energetycznych,

0, 8m od kabli energetycznych,

0, 5m od kabli telekomunikacyjnych.

Dodatkowo w pasie o szerokości 2, 0m nie powinno się sadzić drzew i krzewów.

Podczyszczalnie wód deszczowych Woda pitna sukcesywnie drożeje, a w gospodarstwie domowym ponad połowę zużywanej wody możemy zastąpić pochodzącą wraz z dachu odpowiednio przefiltrowaną i zgromadzoną wodą deszczową. Ciecz deszczowa świetnie nadaje się do spłukiwania toalet, prania, prac porządkowych, mycia pojazdu i podlewania ogrodu.

Deszczówka zostaje umieszczana w szczególnych zbiornikach, o różnej przepustowości, dostosowywanej do potrzeb wszelkiej rodziny. Ważne jest aby te pojemniki wykonane były z wysokiej jakości polietylenu, który zabezpieczy zgromadzoną wodę poprzednio słońce, a tym danym uniknie nagrzewania wody.

Stacje uzdatniania wody Stacja oczyszczania wody to budowla stosowana w inżynierii sanitarnej podobnie jak oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków i kanał ściekowy. Zadaniem stacji jest uzdatnienie wód gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców układem wodnokanalizacyjnym natomiast pozostałe na procesie oczyszczania wody popłuczne odprowadzane są do terenu lub sieci sanitarnej.

Uzdatnianie wody to proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej nawadniania do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.

Skład elementarnych procesów uzdatniania nawadniania dobiera się wedle zastosowaniem produktu finalnego. Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej istnieją:

– odżelazianie,

– zmiękczanie, np. zmiękczanie jonitowe,

– demineralizacja, np. poprzez destylację,

– filtracja mineralna, węglowa, mechaniczna,

– dezynfekcja chemiczna (ozonowanie, chlorowanie, fluorowanie), promieniowaniem UV,

– odwrócona osmoza (RO),

Sieci gazowe

Sieć gazowa jest własnością dostawcy gazu. Pod nazwą „sieć” ukrywają się rury, instalacja (uzbrojenie) i urządzenia hydrologiczne, które znajdują się pomijając budynkiem (granicami nieruchomości).

Sieć gazowa ma następującą hierarchię:

– sieci przesyłowe (gazociągi wysokiego ciśnienia – wyżej 1, 6 MPa),

– sieci rozprowadzające (średniego ciśnienia – powyżej 10 kPa, ale mniej niż 0, 5 http://przewiert-sterowany.pl MPa lub średniego podwyższonego średniego ciśnienia – do 1, 6 MPa),

– sieci rozdzielcze (średniego lub niskiego ciśnienia – do 10 kPa).

Granicą między sieciami przesyłowymi a rozprowadzającymi jest stacja redukcyjna. Sieć rozprowadzająca przechodzi w sieć rozdzielczą w domu rozdzielni.

Przewody gazowe przewodzone są pod ziemią, jakie możliwości zabezpiecza je przed działaniem warunków atmosferycznych. W skalę możliwości przebieg przewodów jest zgodny z linią drogi. Takie rozwiązanie pozwala w łatwe włączanie nowych konsumentów do sieci.

Przyłącze: przejście sieć – armatura

Zarejestrowanie odbiorcy następuje poprzez przyłącze, mocowane http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&contentCollection&region=TopBar&WT.nav=searchWidget&module=SearchSubmit&pgtype=Homepage#/przewiert sterowany do przewodu internecie rozdzielczej. Przyłącze stanowi odcinek rury łączący sieć spośród instalacją rurami i urządzeniami w budynku (na rejonie nieruchomości).

Przyłącza oznaczane będą znakami informacyjnymi. Na znaku podana jest średnica (w mm), spadek przyłącza (w promilach) oraz jego długość (w m) oraz gatunek sieci (średnio czy niskociśnieniowa). Może być też ustalony materiał, z którego jest wykonane przyłącze (najczęściej stal ocynkowana wtedy nie posiada informacji o materiale; czy polietylen oznaczony jako PE).

Na przyłączu zamontowany jest główny kurek gazowy oraz (jeśli jest potrzebny) reduktor ciśnienia. Urządzenia umieszczone są w szafce gazomierzowej dzięki granicy nieruchomości lub na ścianie budynku. Granicą pomiędzy siecią a instalacją jest kurek gazowy główny – własność dostawcy.

WUKO, innymi słowy czyszczenie i udrażnianie kanałów i studzienek metodą ciśnieniowo-hydrodynamiczną polega na wypłukiwaniu wodą pod ciśnieniem wszelkich nieczystości znajdujących się w kanale. Woda pod wysokim ciśnieniem wytwarzanym przez pompę (zamontowaną w specjalistycznym samochodzie) tłoczona jest przez wąż gumowy do specjalnej dyszy (zwanej też głowicą). Dobór dyszy pozostaje w zależności od rodzaju i liczbie zanieczyszczeń w kanale oraz jego średnicy. Z głowicy wypływają silne strumienie h2o skierowane na ścianki rodzaju, powodując odrywanie się zanieczyszczeń od powierzchni kanału i przemieszczanie ich do studni rewizyjnej, skąd są opłacane ręcznie lub pompą próżniową (ssawną).

Przepompownia ścieków jest elementem instalacji kanalizacyjnej. Do niej zadaniem jest podniesienie słupa ścieków do takiej poziomie aby spływały one nadal grawitacyjnie do odbiornika którym jest oczyszczalnia ścieków. Przepompownia jest szczelnym, cylindrycznym, pionowym zbiornikiem wykonanym z żywic poliestrowych, wzmocnionym włóknem szklanym. W bocznej powierzchni zbiornika montowane są specjalne złącza dopływu i odpływu, jakich usytuowanie każdorazowo dostosowane jest do zamówienia klienta